Mount Zion
Mt. Zion, Chiasien, Kaoshiung, Taiwan
Phone: (07) 6701218 - 24
Email: gjccep@ms4.hinet.net
Taiwan Contact Points

Yilan 039-330343
Keelung 02-24654625 ntckl@zionnet.org.tw
02-24657028 (fax)
Taipei 02-27825816 ntctp@zionnet.org.tw
02-27822112
Jingmei 02-29321474 linlichn@ccms.ntu.edu.tw
02-29304351
Shipai 02-28236138 jyhwen@ms5.url.com.tw
02-28215774 (Fax)
Banqiao 02-29533791 y9571198@ms15.hinet.net
    02-29561122 (Fax)  
Zhonghe 02-29412343
02-29457903
Sanchong 02-22870288  
02-22879184 (Fax)
Taoyuan 03-3252603 ntcty@email.gcn.net.tw
Zhongli 03-4591531 ntccl@email.gcn.net.tw
Yangmei 03-4786725 ntc21201@ms10.hinet.net
Xingchu 035-745462 sgieh@ms22.hinet.net
Taichung 04-2033062 ntctc@fmail.gcn.net.tw
04-2051022 (Fax)
Zhanghua 047-235153 vstephen@gmail.gcn.net.tw
047-274883 (Fax)
Chiayi 05-2283830 ntc924@mail.gentec.com.tw
Huwei 05-6329540 huwei@zionnet.org.tw
05-6323400 (Fax)
  Hsinyin 06-6357892  
Tainan 06-2140694 ntctn@ms11.hinet.net
06-2146049 (Fax)
Gangshan 07-6211970
Kaohsiung 07-2367070 tim721@ksts.seed.net.tw
07-2364787
07-2357045 (Fax)
Xiaogang 07-8228449
07-8314890
Nanhsin 07-3511391
Fengshan 07-7107244 f721212@ms16.hinet.net
Pintung 08-7551270
08-7559132
08-7223068
Taitung 089-327924 ruthkuo1@ksts.seed.net.tw
Hualien 038-572821